Izbor 2021

Izbor tovarne leta 2022 se začne konec januarja prihodnje leto, ko bo na tej strani objavljen vprašalnik za prijavo v izbor.

[big_header]Kako je Slovenija dobila tovarno leta 2021 – Eti Elektroelement [/big_header]

O izboru

Z izborom tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji, želi Časnik Finance dati vodilnim ljudem v slovenskih tovarnah priznanje za njihovo delo in prispevek k blaginji Slovenije. V okviru izbora se izbira in nagrajuje najboljša tovarna, torej proizvodno podjetje v Sloveniji. K sodelovanju v izboru Tovarna leta se podjetja prijavijo tako, da izpolnijo vprašalnik in podpišejo pogodbo o varovanju zaupnosti podatkov.

Cilji izbora so:

 • poudariti dobre prakse v tovarnah, ki prispevajo k višji dodani vrednosti in večji konkurenčnosti podjetij na domačem in tujih trgih;
 • vodilne ljudi v proizvodnji povezati med seboj ter z organizacijami in ljudmi, ki so zainteresirani za razvoj proizvodne skupnosti, ter
 • v poslovni in splošni javnosti okrepiti zavedanje o pomenu in dosežkih slovenskih proizvodnih podjetij.

Merila izbora – podjetja se ocenjujejo po metodologiji KPMG po teh glavnih kategorijah:

 • ključni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja,
 • tehnološka naprednost proizvodnje,
 • skrb za trajnostni razvoj (okolje),
 • skrb za zaposlene.

Z nagrado tovarna leta nagrajujemo tehnološko naprednost proizvodnih podjetij, natančneje sposobnost podjetij, da v svoji proizvodnji in pri svojem poslovanju uporabljajo novejše, zmogljivejše in boljše tehnologije ter procese, kar vse povečuje prihodke, produktivnost dela, znižuje stroške, pomeni višjo dodano tehnološko vrednost za kupce in večje zadovoljstvo ter vse to nazadnje prispeva k povečevanju dobička.

Strokovni partner izbora in strokovna komisija

Izbor tovarne leta poteka v sodelovanju s svetovalnim podjetjem KPMG, d. o. o., strokovnim partnerjem izbora, ki pripravi vprašalnik in izvaja izbor, predstavljen v nadaljevanju po korakih, ter ob pomoči neodvisne strokovne komisije.

Kdo lahko sodeluje v izboru

K sodelovanju v izboru Tovarna leta so vabljena vsa industrijska podjetja s sedežem v Sloveniji, ki poslujejo z dobičkom.

Kako poteka izbor

Prvi korak: Podjetja se za sodelovanje pri izboru Tovarna leta prijavijo tako, da izpolnijo vprašalnik s štirimi glavnimi sklopi:

 • ključni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja,
 • tehnološka naprednost proizvodnje,
 • skrb za trajnostni razvoj (okolje),
 • skrb za zaposlene.

Drugi korak: KPMG bo v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta na podlagi izpolnjenih vprašalnikov in ovrednotenih odgovorov v ožji izbor izbral do 10 podjetij.

Tretji korak: Podjetja, ki so se uvrstila v ožji izbor, bo KPMG obiskal. Obisk bo obsegal ogled proizvodnje in pogovore z glavnimi predstavniki podjetja. Na podlagi ugotovitev s terena se vsa sodelujoča podjetja dodatno ocenijo. Pri ocenjevanju je poudarek na uporabi novejših, zmogljivejših in boljših tehnologij in procesov ter rezultatih, ki jih te prinašajo podjetju.

Četrti korak: Na podlagi dodatnega ocenjevanja podjetij bo KPMG v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta izbral od tri do pet finalistov, ki se na sklepnem dogodku potegujejo za nagrado tovarna leta.

Peti korak: Strokovna komisija za izbor tovarne leta, ki so sestavljajo ugledni strokovnjaki in menedžerji iz slovenskega gospodarstva, na sklepnem dogodku Tovarna leta na podlagi predstavitev in javnega pogovora s finalisti oceni in izbere končnega zmagovalca, tovarno leta.

Predstavnike finalistov bo »izprašala« o njihovih ključnih proizvodnih tehnologijah in procesih, s katerimi povečujejo uspešnost svojega poslovanja ter ohranjajo in pridobivajo kupce.

Inženirsko-razvojna ekipa leta

Z nagrado inženirsko-razvojna ekipa leta želimo dati ime in obraz inženirjem, razvojnikom in drugim profilom iz proizvodnje ter nagraditi ekipo, ki izstopa na področju od razvojne faze do industrializacije procesov oziroma vzpostavitve proizvodnje novega ali izboljšanega izdelka, stalnih izboljšav procesov, inovativnih projektov in stalnega izobraževanja za pridobitev kompetenc za prihodnje izzive.

Varovanje poslovnih skrivnosti

Vsi sodelujoči pri izboru tovarne leta, strokovni partner KPMG, člani strokovne komisije in predstavniki organizatorja izbora se bodo s podpisom izjave zavezali k varovanju poslovnih skrivnosti, ki jih bodo v procesu izbora razkrila podjetja.