Izbor 2018

Polycom, Tovarna leta

Zmagovalca prvega izbora najboljšega industrijskega podjetja v Sloveniji oziroma tovarno leta 2018 smo razglasili pred več kot 180 udeleženci dogodka, ki ga je v Kranju 10. oktobra 2018, gostila družba Iskratel.

Finalisti izbora Tovarna leta 2018 so bili proizvajalec sesalnih enot in elektronsko komutiranih motorjev Domel Holding, d.d., farmacevtska družba Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto s svojim obratom za proizvodnjo trdih zdravil Notol 2 in proizvajalec kompleksnih plastičnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo Polycom Škofja Loka d.o.o..

Miha Kern vodka profitnega centra za avtomatizacijo in digitalizacijo, Matjaz Cemazar - predsednik uprave Holdinga Domel in Gregor Jelenc - direktor poslovne enote Komponente in orodja Skofja Loka, 31.08.2018 Foto: Aleš Beno
Predstavniki strokovne ekipe Domela na lokaciji v Škofji Loki (z leve): Miha Kern, vodja profitnega centra za avtomatizacijo in digitalizacijo, Matjaž Čemažar, predsednik uprave Holdinga Domel, in Gregor Jelenc, direktor poslovne enote Komponente in orodja.
Ogled tovarne Krka - NOTOL2 - Novi Obrat Trdnih Oblik Locna Bernarda Gazvoda - namestnica direktorice za upravljanje kakovosti v skupini Krka, Bostjan Kirm - vodja sluzbe intralogistika v skupini Krka, Natasa Pevec , vodja obrata Notol 2, Natalija Zagar Pirc - specjalist podrocja za informatiko v proizvodnji zdravil v skupini Krka Novo mesto, 10.05.2018 Foto: Aleš Beno
Strokovna ekipa, ki bedi nad proizvodnimi procesi v Krkinem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil – tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul – Notol 2 (z leve): Bernarda Gazvoda, namestnica direktorice upravljanja kakovosti v skupini Krka, Natalija Žagar Pirc, specialistka področja za informatiko v proizvodnji zdravil v skupini Krka, Boštjan Kirm, vodja službe intralogistika v skupini Krka, in Nataša Pevec, vodja obrata Notol 2.
Polycom, Tovarna leta
Predstavniki strokovne ekipe Polycoma v novi tovarni v Dobju (z leve) Iztok Stanonik, predsednik uprave, Sebastjan Sternad, vodja razvoja, Simon Oman, vodja informatike, Igor Stanonik, podpredsednik uprave in tehnični direktor, Andrej Kos, tehnični vodja orodjarskega razvojnega centra, in Gašper Sever, tehnični vodja oddelka za plastiko.
V zahtevno tekmo za tovarno leta je vstopilo 14 podjetij. Največ jih je prihajalo iz kovinskopredelovalne in elektroindustrije. Med njimi so bila tako srednja kot velika podjetja.

Z laskavim nazivom tovarna leta 2018 je bila nagrajena tovarna zdravil Notol 2, družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.

Tovarna leta 2018

[big_header]Kako je Slovenija dobila tovarno leta 2018, ki je postala Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto[/big_header]

TL-yt

Fotogalerija Tovarna leta 2018