Untitled

2021: Eti Elektroelement

2020: BSH Hišni aparati Nazarje

2019: Ljubljanske mlekarne

2018: Krka, tovarna zdravil, Novo mesto